Sentient Creatures: Rupert Sheldrake

Sentient Creatures legde de verbinding tussen wetenschap, kunst en technologie en was daarmee zijn tijd ver vooruit. Robotkunstenaar Graham Smith vraagt een breed georienteerd gezelschap naar hun drijfveren. Hij stelde een legendarische lezingenreekst samen die tot op de dag van vandaag zijn invloed heeft.

Rupert Sheldrake's komst deed flink wat stof opwaaien. De Britse bioloog en onderzoeker, die zich uitgebreid met morfische velden en andere metafysica bezighoudt ,werd niet gezien als welkome aanvulling in een serie die toch over wetenschap hoorde te gaan. Toch vormt hij met zijn vergaande telepatische theoriën een welkome aanvulling op het Sentient Creatures-programma en verkocht hij de zaal vier keer uit.