Sentient Creatures: Kit Gallaway & Sherrie Rabinowitz

Kit Galloway en Sherrie Rabinowitz maken collaboratieve electronische kunst sinds de jaren '70. Ruim voor de komst van het internet dus.

Sentient Creatures legde de verbinding tussen wetenschap, kunst en technologie en was daarmee zijn tijd ver vooruit. Robotkunstenaar Graham Smith vraagt een breed georienteerd gezelschap naar hun drijfveren. Hij stelde een legendarische lezingenreekst samen die tot op de dag van vandaag zijn invloed heeft.

Smith talks to Kit and Sherrie through videoconferencing which adds a special flavour to the conversation about collaborative electronic art. rabinowitz and Galloway were the barkeeper of the

electronic café in the early eighties.