Sentient Creatures: Graham Smith

Sentient Creatures legde de verbinding tussen wetenschap, kunst en technologie en was daarmee zijn tijd ver vooruit. Robotkunstenaar Graham Smith vraagt een breed georienteerd gezelschap naar hun drijfveren. Hij stelde een legendarische lezingenreekst samen die tot op de dag van vandaag zijn invloed heeft.

Graham Smith is robotkunstenaat en woont in Essen, duitsland.