MultimediaN

Terwijl de informatie- en communicatietechnologie zich in hoog tempo blijft doorontwikkelen, verschijnen er maar mondjesmaat echte innovaties in de wijze waarop de gebruikers met de technologie om kunnen gaan. De vraag is waar de noodzakelijke inventiviteit vandaan moet komen. Wie komt met de innovatie: de techneut, de wetenschapper of de kunstenaar?

In het MultimediaN-project multimodale interactie zijn mensen uit deze drie groepen bij elkaar aan de werktafel gaan zitten: wetenschappers van TNO en TU Delft, professionele software-ontwikkelaars van Logica en VicarVision, en interactieve kunst-ontwikkelaars van Waag Society en V2_.  Dit heeft onder andere de volgende aansprekende demonstraties opgeleverd van mens-techniek interacties: een groeps-VJ applicatie, een interactieve jurk, een affectieve spiegel en een sociale robot.

De projectpartners zullen in een rondetafelgesprek hun visies laten zien op dit
werkveld en zullen ingaan op de doorbraken die men verwacht (geïllustreerd met videomateriaal). Hierbij zullen de positieve en negatieve ervaringen uit het MultimediaN-project besproken worden. Centraal in de discussie staat het spanningsveld tussen de denkwereld en werkwijze van de technologen, wetenschappers en kunstenaars.