Imaginations: Waanzin

Wie heeft er niet met gekte te maken, al was het maar de waanzin van alledag? Psychose omringt ons maar is ook een inspiratiebron voor de film- en andere kunst: Hitchcocks’ Psycho is opgeslagen in ons gezamenlijk onderbewustzijn, van Gogh spreekt als standaard-waanzinnige tot de verbeelding en vrijwel ieder bedrijf heeft zijn huis-gek. En dan hebben we het nog niet eens over de gekte in onszelf.

Erik van Zuylen heeft een afwisselend programma over dit thema samengesteld waarin publieksparticipatie een grote rol speelt. Zo kunnen toeschouwers –vrijwillig- een electroshock ondergaan, krijgt iedere bezoeker een intake-gesprek van een psychiater en er zijn gekke kunstenaars die ingaan op vragen uit het publiek.

Imaginations is een totaalprogramma vanuit het 17de eeuwse anatomische theater van het waagebouw in Amsterdam en legt het verband tussen filmkunst en andere kunstvormen en wetenschap. Geen medium staat buitenspel. Live-performances, video en film, interactieve installaties: het maakt allemaal deel uit van de avond. Bezoekers worden de donkerste krochten van het –anders strikt besloten- waaggebouw binnegeleid en maken kennis met tot de verbeelding sprekende psychiatrische hoogte- en dieptepunten.
Imaginations is interactief, wat wil zeggen dat kijkers op het internet zich ook met het programma kunnen bemoeien. Ze kunnen vragen stellen aan de gasten van Imaginations maar ook plaatjes of ander digitaal materiaal uploaden dat aan het programma wordt toegevoegd.

Erik van Zuylen wordt opnieuw bijgestaan door co-host Ine Poppe. Samen laten ze een aantal waanzinnige film- en andere fragmenten op het publiek los. Er zijn filmmakers en ervaringsdeskundigen. En alles tegen het indrukwekkende decor van het Theatrum Anatomicum, waar wetenschap en kunst al in de 17de eeuw een verbond sloten.

Aan deze avond werken onder andere mee: acteur Ralph Wingens, NRC journalist/psycholoog Ellen de Bruin, acteur Ronald van Gelder, journalist Ine Poppe, computersoundspecialisten Ookoi, regisseur Erik van Zuylen en vele anderen.