Deep Screen deel 2

Het vervolg van het rondetafelgesprek naar aanleiding van de tenstoonstelling Deep Screen in het Stedelijk Museum. Centrale vraag tijdens het rondetafelgesprek voorafgaand aan de opening van Deep Screen, is de wijze waarop digitale cultuur een verandering in de kunst en de rol van kunst te weeg heeft gebracht en hoe deze ontwikkeling kan worden gereflecteerd door een instituut als het Stedelijk Museum en haar collectie. Een vraag daaruit voortkomend is die of kunst onder invloed van digitale cultuur zich bewust of niet onttrekt aan 'collectioneerbaarheid' door musea en of verzamelaars.