Deep Screen deel 1 - Rondetafelgesprek

Eind mei 2008 opende de tentoonstelling, Deep Screen Art in Digital Culture, Voorstel tot Gemeentelijke Kunstaankopen 2008, in het Stedelijk Museum, Amsterdam. Voorafgaand was er op woensdag 28 mei een rondetafelgesprek in de Waag.

Centrale vraag tijdens het rondetafelgesprek voorafgaand aan de opening van Deep Screen, is de wijze waarop digitale cultuur een verandering in de kunst en de rol van kunst te weeg heeft gebracht en hoe deze ontwikkeling kan worden gereflecteerd door een instituut als het Stedelijk Museum en haar collectie. Een vraag daaruit voortkomend is die of kunst onder invloed van digitale cultuur zich bewust of niet onttrekt aan 'collectioneerbaarheid' door musea en of verzamelaars.

Andreas Broeckmann was zelf tot 2007 artistiek directeur van Transmediale, festival for art and digital culture in Berlijn. Transmediale biedt elk jaar ruimte aan het tentoonstellen van kunst, maar is tegelijk een belangrijke hub voor de vele (transnationale) netwerken van kunstenaars, theoretici, curatoren, activisten die een reflectie vormen van een kunstpraktijk die voortkomt uit en gevoed wordt door digitale cultuur, maar niet zozeer leidt tot tasbare objecten.

Yves Bernard, presenteerde recent de tentoonstelling 'Holy Fire – Art of the Digital Age', die ondermeer aantoont dat er een significant aantal kunstverzamelaars bestaat dat digitale kunst verzamelt. Holy Fire toonde werken van ondermeer UBERMORGEN.COM, Eddo Stern, 0100101110101101.org, Golan Levin, Jodi en Boredomresearch, allemaal afkomstig uit privé verzamelingen.

Susanne Jaschko is als curator en onderzoeker van hedendaagse kunst en digitale cultuur momenteel verbonden aan het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk). Als collectiehouder houdt NIMk er een eigen collectiebeleid op na. Welke zijn daarbij de belangrijkste artistieke selectiecriteria?

Ann de Meester leidt kunstcentrum De Appel, dat niet zozeer exclusief de kunsten verbonden aan digitale cultuur presenteert, maar wel een geschiedenis heeft binnen de performance. Met name de laatste vertegenwoordigt in zijn actuele vorm het huidige postmediale in de kunst.