Cyberspace Salvations: Lee Felsenstein -deel 1-

De eerste serie Cyberspace Salvations, een samenwerking tussen de Universiteit van Leiden en Waag Society. De debattenserie maakt deel uit van een onderzoeksproject onder leiding van prof. dr. Peter Pels en onderzoekt de spirituele aspecten van nieuwe media.

Het spreekt vanzelf dat daarbij voor een groot deel geput wordt uit wat er is overgeleven van de tegecultuur uit de jaren '60 en '70 aan de wetskust van de VS. Daar ontstond immers het idee van de personal computer en werd voor het eerst met computernetwerken geuexperimenteerd.

Lee felsenstein is oudgebdiende: als jongeman was hij onderdeel van New left en schreef hij voor diverse underground bladen.

Lee hield zich bezig met kleinschalig computer-hobbyisme, een stroming die zeer invloedrijk was op het moment dat de pc werd 'uitgevonden', en was een actief lid van de Homebrew Computer Club.