Cyberspace Salvations 2: Brenda Laurel & Bruce Damer

Op 2 mei 2007 sloten Brenda Laurel, Bruce Damer en Galen Brandt respectievelijk via videoconferencing in de Presence Chair en in the flesh de tweede serie Cyberspace Salvations af. Het bleek een waardig slot van een interessant drieluik waarin het thema 'wat heeft de wederzijdse beïnvloeding van wetenschap en science fiction ons gebracht?' vanuit diverse gezichtspunten werd belicht. We danken iedereen die aan de serie heeft meegewerkt maar natuurlijk allereerst het Cyberspace Salvations team van de Universiteit van Leiden en sponsor Xs4all.