Corpus #3- lezing 6- Frank van Harmelen

Medische Informatie en het Semantisch Web: Van Harmelen schetst beperkingen van de huidige medische zoektechnieken en gaat in op wat met behulp van semantische webtechnieken mogelijk zou kunnen zijn. Welke verbanden kunnen gelegd worden en wat is de rol van bijvoorbeeld personalisatie: het zoeken vanuit een persoonlijk profiel?