Corpus #1- lezing 4- Alex Soufan

Vierde lezing in de Corpus-serie. Alex Soufan verteld over anatomie met behulp van 3D-computerprogramma's.

Voor het begrip van het bouwplan van de mens is kennis van de ontwikkeling onontbeerlijk. Een probleem bij de bestudering is de grootte van het embryo. Dat heeft al rond 1900 geleid tot het vervaardigen van houten en wasmodellen waarop de microscopische afbeeldingen werden aangebracht. Op de afdeling Anatomie en Embryologie van het AMC is de driedimensionale reconstructietechniek ontwikkeld van het gebruik van glasplaten waarop de microscopisch herkenbare structuren werden aangegeven, via het gebruik van piepschuimplakken waarop contouren werden aangegeven en vervolgens gestapeld werden tot een 3-dimensionaal model, tot het gebruik van een geavanceerd computerprogramma.